VIETNAMESE

sợi tổng hợp

ENGLISH

synthetic fibre

  

NOUN

/sɪnˈθɛtɪk ˈfaɪbər/

synthetic fiber

Sợi tổng hợp là sợi do con người tạo ra thông qua tổng hợp hóa học, trái ngược với sợi tự nhiên có nguồn gốc trực tiếp từ các sinh vật sống.

Ví dụ

1.

Sợi tổng hợp là loại sợi nhân tạo.

Synthetic fibres are man-made fibres.

2.

Hiện nay trên thị trường có các loại sợi tổng hợp được thiết kế đặc biệt nhẹ nhưng rất ấm.

There are now synthetic fibres on the market which are specially designed to be light yet very warm.

Ghi chú

Không có sự khác biệt về nghĩa giữa fibre fiber.
- Fibre được ưa thích trong cách viết chính tả của người Mỹ.
- Fiber là cách viết ưa thích trong tiếng Anh của người Anh.