VIETNAMESE
sao thổ
ENGLISH
Saturn
NOUN
/ˈsætərn/
Sao Thổ là hành tinh có hệ thống vành đai rộng nhất trong Hệ mặt trời. Những hành tinh khác cũng có vành đai nhưng vành đai sao Thổ là vành đai duy nhất có thể nhìn thấy từ Trái đất.
Ví dụ
1.
Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt trời và lớn thứ hai trong hệ Mặt trời của chúng ta.
Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest in our solar system.
2.
Chúng nó là người ngoài hành tinh. Chúng đến từ sao Thổ.
They are aliens. They come from Saturn.
Ghi chú
Các hành tinh (planet) trong hệ mặt trời (solar system) theo thứ tự gần mặt trời (sun) nhất là:
- Sao Thuỷ: Mercury
- Sao Kim: Venus
- Trái đất: Earth
- Sao Hỏa: Mars
- Sao Mộc: Jupiter
- Sao Thổ: Saturn
- Sao Thiên Vương: Uranus
- Sao Hải Vương: Neptune