VIETNAMESE
sao hỏa
ENGLISH
Mars
NOUN
/mɑrz/
Sao hỏa còn được gọi là Hỏa tinh, hành tinh Đỏ, là một hành tinh đất đá giống với Trái đất nhất trong hệ mặt trời của chúng ta.
Ví dụ
1.
Sao Hỏa đôi khi được gọi là Hành tinh Đỏ vì màu sắc đặc biệt của nó.
Mars is sometimes called the Red Planet because of its distinctive colour.
2.
Những sinh vật kỳ lạ đến từ sao hỏa đấy.
Strange creatures are from Mars.
Ghi chú
Các hành tinh (planet) trong hệ mặt trời (solar system) theo thứ tự gần mặt trời (sun) nhất là:
- Sao Thuỷ: Mercury
- Sao Kim: Venus
- Trái đất: Earth
- Sao Hỏa: Mars
- Sao Mộc: Jupiter
- Sao Thổ: Saturn
- Sao Thiên Vương: Uranus
- Sao Hải Vương: Neptune