VIETNAMESE
quản trị lữ hành
ENGLISH
Tourism Management
NOUN
/ˈtʊˌrɪzəm ˈmænəʤmənt/
Quản trị lữ hành là một hoạt động nhằm quản lí, thực hiện một chuyến đi từ nơi này đến nơi khác bằng nhiều loại phương tiện khác nhau với nhiều lý do và mục đích khác nhau, nhưng không nhất thiết phải quay trở lại điểm xuất phát.
Ví dụ
1.
Quản trị Lữ hành là tạp chí quốc tế hàng đầu dành cho tất cả những ai làm công việc liên quan đến quản lý, bao gồm cả lập kế hoạch, về du lịch và lữ hành.
Tourism Management is the leading international journal for all those concerned with the management, including planning, of travel and tourism.
2.
Anh ta học chuyên ngành quản trị lữ hành.
He majors in Tourism Management.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu thêm về một số chuyên ngành khác thuộc khoa du lịch (Faculty of Tourism) của trường đại học nha!
- chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: Travel and Tourism Management
- chuyên ngành Quản trị Khách sạn: Hotel Management
- chuyên ngành Quản trị Sự kiện và Dịch vụ giải trí: Event and Entertainment Management
- chuyên ngành Quản trị Nhà hàng: Hospitality Management
- chuyên ngành Quản trị Du thuyền: Cruise Tourism Management