VIETNAMESE
quản lý nhà hàng khách sạn
ENGLISH
Hotel and Restaurant Management
NOUN
/hoʊˈtɛl ænd ˈrɛstəˌrɑnt ˈmænəʤmənt/
Quản lý nhà hàng khách sạn là ngành cung cấp nguồn nhân lực đảm nhiệm các hoạt động bao gồm điều hành, tổ chức, hoạch định, giám sát, kiểm tra, đánh giá… mọi cá thể và chu trình hoạt động bên trong nhà hàng, khách sạn.
Ví dụ
1.
Quản lý Nhà hàng và Khách sạn là một chương trình văn bằng hai năm được cung cấp tại Cơ sở Saskatoon của Đại học Bách khoa Saskatchewan.
Hotel and Restaurant Management is a two-year diploma program offered at Saskatchewan Polytechnic Saskatoon Campus.
2.
Tôi học ngành quản lý nhà hàng khách sạn.
I studied Hotel and Restaurant Management.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu thêm về một số chuyên ngành khác thuộc khoa du lịch (Faculty of Tourism) của trường đại học nha!
- chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: Travel and Tourism Management
- chuyên ngành Quản trị Khách sạn: Hotel Management
- chuyên ngành Quản trị Sự kiện và Dịch vụ giải trí: Event and Entertainment Management
- chuyên ngành Quản trị Nhà hàng: Hospitality Management
- chuyên ngành Quản trị Du thuyền: Cruise Tourism Management