VIETNAMESE

quận 5

ENGLISH

district 5

  

NOUN

/ˈdɪstrɪkt 5/

Quận 5 là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ví dụ

1.

Đường Hồ Thị Kỷ là một trong những con đường nổi tiếng nhất của quận 5.

Ho Thi Ky street is one of the most famous street of district 5.

2.

Quận 5 là một quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam.

District 5 is an urban district of Ho Chi Minh City, the largest city in Vietnam.

Ghi chú

Tên các quận ở Việt Nam:
- quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: district 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- quận Bình Tân, quận Tân Bình: Binh Tan district, Tan Binh district