VIETNAMESE

phấn viết

ENGLISH

chalk

  

NOUN

/ʧɑrt/

Phấn viết bảng là một vật dụng quen thuộc với nhà trường và học sinh, sinh viên, thường được dùng để viết hoặc vẽ.

Ví dụ

1.

Cô đã viết nguệch ngoạc một ghi chú bằng phấn viết trên bảng đen.

She had scrawled a note in chalk across the blackboard.

2.

Phấn viết đang dần bị loại bỏ bởi chúng gây ra bụi khi giáo viên dùng chúng.

Chalk is being removed gradually because it causes dust when teachers use it.

Ghi chú

Phân biệt whiteboard (bảng trắng) và blackboard (bảng đen):
- whiteboard (bảng trắng): thường có màu trắng, dùng bút lông để viết
- blackboard (bảng đen): thường có màu xanh hoặc đen, dùng phấn để viết