VIETNAMESE

Ông Địa

ENGLISH

Earth God

  

NOUN

/ɜrθ gɑd/

Ông Địa hay còn được người dân gọi là Thổ Công, là một vị thần trong coi những mảnh đất mà nơi ông được thờ cúng.

Ví dụ

1.

Ông Địa có nhiệm vụ cai quản một vùng đất.

The Earth God is responsible for governs a land region.

2.

Ngày nay hầu như chúng ta thấy rất nhiều gia đình, hộ kinh doanh, văn phòng,… đặt bàn thờ Ông địa và Thần tài.

Today, we almost see a lot of families, business households, offices, etc., setting up altars for the Earth God and God of Wealth.

Ghi chú

Một số tên vị thần trên bàn thờ trong tiếng Anh nè!
- Kitchen Gods: táo quân
- The Land Genie: thổ địa
- God of Wealth: thần tài
- Ancestor: tổ tiên
- Buddha: Phật
- Spirit: cô hồn