VIETNAMESE

ổ cắm điện 3 chấu

ENGLISH

3-pin power outlet

  

NOUN

/3-pɪn ˈpaʊər ˈaʊtˌlɛt/

Ổ cắm điện 3 chấu là loại thiết bị điện có cấu tạo 3 lỗ cắm.

Ví dụ

1.

Nếu bạn có ổ cắm điện 3 chấu, bạn có thể cần một bộ chuyển đổi vì hầu hết các ổ cắm điện ở đây không có lỗ tiếp đất.

If you had a 3-pin power outlet, you might need an adapter as most electrical outlets here do not include a grounding hole.

2.

Bạn có ổ cắm điện 3 chấu nào không?

Do you have any 3-pin power outlet?

Ghi chú

Một số thuật ngữ ngành điện:
- ampe kế: ammeter
- bộ mạch khuếch đại: amplifier
- bộ chỉnh lưu cầu: bridge rectifier
- nối tắt: bypass
- băng thông: bandwidth
- cáp: cable
- linh kiện điện tử: electronic component
- bo mạch chủ: mainboard
- công suất: capacity
- ổn áp: voltage regulator