VIETNAMESE

nước Trung Quốc

Trung Quốc

ENGLISH

China

  

NOUN

/ˈʧaɪnə/

Nước Trung Quốc là một quốc gia có chủ quyền thuộc khu vực Đông Á. Đây là quốc gia đông dân nhất trên thế giới với dân số ước tính đạt khoảng 1,405 tỷ người.

Ví dụ

1.

Nước Trung Quốc là quốc gia lớn thứ ba hoặc thứ tư trên thế giới.

China is the world's third or fourth-largest country.

2.

Được biết, châm cứu bắt nguồn từ nước Trung Quốc.

It's known that acupuncture originated in China.

Ghi chú

Một số các quốc gia ở khu vực Đông Á:
- nước Trung Quốc: China
- nước Nhật Bản: Japan
- nước Hàn Quốc: South Korea
- nước Đài Loan: Taiwan
- nước Triều Tiên: North Korea