VIETNAMESE

nước Hàn Quốc

quốc gia Hàn Quốc, Hàn Quốc

ENGLISH

South Korea

  

NOUN

/saʊθ kɔˈriə/

Nước Hàn Quốc là một quốc gia cộng hòa lập hiến có chủ quyền thuộc khu vực Đông Á, nằm trên nửa phía nam của bán đảo Triều Tiên.

Ví dụ

1.

Hàn Quốc là một quốc gia ở Đông Á, cấu thành phần phía nam của Bán đảo Triều Tiên.

South Korea is a country in East Asia, constituting the southern part of the Korean Peninsula.

2.

Nước Việt Nam khôi phục quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc vào ngày 22/12.

Vietnam restored diplomatic relations with South Korea on December 22.

Ghi chú

Một số các quốc gia ở khu vực Đông Á nè!
- nước Triều Tiên: North Korea
- nước Hàn Quốc: South Korea
- nước Mông Cổ: Mongolia
- nước Nhật: Japan
- nước Trung Quốc: China