VIETNAMESE

nữ thần mặt trời

nữ thần thái dương

ENGLISH

Goddess of the sun

  
NOUN

/ˈɡɑdəs ʌv ðə sʌn/

Solar Goddess

Nữ thần mặt trời là một nhân vật trong các hệ thống tín ngưỡng và thần thoại khác nhau, tên và đặc tính của nữ thần này có thể khác nhau theo từng văn hóa và tín ngưỡng.

Ví dụ

1.

Nữ thần mặt trời được tôn thờ trong nhiều nền văn hóa cổ đại.

The Goddess of the sun was worshipped in many ancient cultures.

2.

Nữ thần mặt trời thường gắn liền với sự ấm áp, ánh sáng và năng lượng mang lại sự sống.

Nữ thần mặt trời thường gắn liền với sự ấm áp, ánh sáng và năng lượng mang lại sự sống.

Ghi chú

Dưới đây là tên gọi của nữ thần của mặt trời trong các văn hóa và tín ngưỡng khác nhau: - thần thoại Nhật Bản: Amaterasu - thần thoại Ấn Độ: Surya - thần thoại La Mã: Sol - thần thoại Bắc Âu: Sunna - thần thoại Trung Quốc: Xihe