VIETNAMESE
mặt trời
ENGLISH
sun
NOUN
/sʌn/
Mặt Trời, cũng gọi là Thái Dương hoặc Nhật, là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời.
Ví dụ
1.
Mặt trời mọc ở phía đông.
The sun rises in the east.
2.
Mặt Trời chiếu sáng.
The sun shines bright.
Ghi chú
Các hành tinh (planet) trong hệ mặt trời (solar system) theo thứ tự gần mặt trời (sun) nhất là:
- Sao Thuỷ: Mercury
- Sao Kim: Venus
- Trái đất: Earth
- Sao Hỏa: Mars
- Sao Mộc: Jupiter
- Sao Thổ: Saturn
- Sao Thiên Vương: Uranus
- Sao Hải Vương: Neptune