VIETNAMESE
nhảy lò cò
nhảy cò cò
ENGLISH
hopscotch
NOUN
/ˈhɑpˌskɑʧ/
Nhảy lò cò là trò chơi dân gian nhảy bằng một chân, chân kia co lên, trong ô vuông được kẻ trên nền đất.
Ví dụ
1.
Trong khi nhảy lò cò, một đứa trẻ học cách phối hợp hai bên của cơ thể khi nhảy bằng một chân và cả hai chân với nhau.
During hopscotch, a child learns to coordinate the two sides of his body as he hops on one leg, and also on two legs together.
2.
Có những vết nhảy lò cò ngay cuối vách núi bị mây mù bao phủ.
There are hopscotch marks right at the end of the cliff, which is covered by a cloud.
Ghi chú
Một số trò chơi dân gian nè!
- đánh chuyền: bamboo jacks
- mèo bắt chuột: cat and mouse game
- kéo cưa lừa xẻ: chanting while sawing wood
- rồng rắn lên mây: dragon snake
- nhảy lò cò: hopscotch
- ô ăn quan: Mandarin Square Capturing
- trốn tìm: hide and seek
- nhảy bao bố: sack racing