VIETNAMESE

nhân viên thu mua

nhân viên quản lý đơn hàng

ENGLISH

purchaser

  

NOUN

/ˈpɜrʧəsər/

merchandiser

Nhân viên thu mua là người chịu trách nhiệm trong toàn bộ những hoạt đọng thu thập hay mua hàng hoá, các dịch vụ của doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh.

Ví dụ

1.

Nhân viên thu mua có trách nhiệm mua các sản phẩm, vật tư và dịch vụ cho tổ chức của họ.

A purchaser is responsible for purchasing products, materials, and services for their organization.

2.

Một nhân viên thu mua tốt không chỉ mua được sản phẩm chất lượng cao mà còn biết cách tiết kiệm ngân sách của công ty.

A good purchaser not only buys high-quality products buy also knows how to save the company's budget.

Ghi chú

Chúng ta cùng học về một số từ tiếng Anh nói về nhân viên những ngành nghề có liên quan đến mua bán nha!
- purchasing staff (nhân viên mua hàng)
- purchaser (nhân viên thu mua)
- salesman (nhân viên kinh doanh)
- sales support staff (nhân viên hỗ trợ kinh doanh)
- sales staff (nhân viên buôn bán)
- telesales staff (nhân viên bán hàng qua điện thoại)