VIETNAMESE
chuyên viên thu mua
ENGLISH
purchasing specialist
NOUN
/ˈpɜrʧəsɪŋ ˈspɛʃələst/
procurement specialist
Chuyên viên thu mua là người có nhiệm vụ tìm và duy trì nguồn cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ với giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất, cùng phối hợp với bộ phận sản xuất – kinh doanh đem lại nguồn lợi nhuận tối đa cho công ty và đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng.
Ví dụ
1.
Các chuyên viên thu mua chịu trách nhiệm đánh giá các nhà cung cấp, sản phẩm và dịch vụ và đàm phán hợp đồng.
Purchasing specialists are responsible for evaluating suppliers, products, and services, and negotiating contracts.
2.
Nhiệm vụ chính của chuyên viên thu mua bao gồm xác định các nhà cung cấp chính và đàm phán các thỏa thuận mua hàng của công ty.
Main duties of purchasing specialist include locating key suppliers and negotiating the company’s purchasing agreements.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để gọi tên một số ngành nghề thuộc khối ngành ngân hàng nha!
- international payment specialist (chuyên viên thanh toán quốc tế)
- payment specialist (chuyên gia thanh toán)
- banker, bank clerk (nhân viên ngân hàng)
- purchasing specialist (chuyên viên thu mua)
- credit expert (chuyên viên tín dụng)
- financial advisor (chuyên viên tư vấn tài chính)
- financial planner (chuyên viên hoạch định tài chính)
- bank teller, teller (giao dịch viên ngân hàng, giao dịch viên)
- bank controller (kiểm soát viên ngân hàng)