VIETNAMESE
nhân vật chính
ENGLISH
protagonist
NOUN
/proʊˈtægənəst/
main character
Nhân vật chính là một nhân vật đóng vai trò trung tâm, xuyên suốt, chủ đạo trong một tác phẩm văn học, sân khấu, điện ảnh, hoặc âm nhạc.
Ví dụ
1.
Tất cả những nhân vật chính đều cần một kẻ thù đáng gờm, và có lẽ kẻ thù đáng gờm nhất đối với mỗi người là cái tôi của họ.
All good protagonists require a formidable foe, and perhaps the greatest foe of each person is their ego.
2.
Nhân vật chính trong Đấu trường sinh tử là Katniss Everdeen.
The protagonist of the Hunger Games is Katniss Everdeen.
Ghi chú
Trong một tác phẩm thường có 2 tuyến nhân vật, cùng học thêm từ về tuyến nhân vật phụ nha!
- antagonist (nhân vật phụ): Her first acting job was to play an atagonist in Norwegian Wood.
(Vai diễn đầu tiên của cô ấy là đóng một vai phụ trong Rừng Na-Uy.)