VIETNAMESE
nhãn chính
ENGLISH
primary label
NOUN
/ˈpraɪˌmɛri ˈleɪbəl/
prime label
Nhãn chính là nhãn bao gồm tên sản phẩm, nội dung, tên công ty, khẩu hiệu hoặc khẩu hiệu, biểu trưng và màu sắc thương hiệu.
Ví dụ
1.
Nhãn chính thường được đặt ở vị trí nổi bật trên đầu hoặc phía trước sản phẩm.
The primary label is generally placed in a prominent position on the top or front of a product.
2.
Nhãn chính phải thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và truyền tải bản sắc thương hiệu của sản phẩm.
The primary label should grab a potential customer's attention and convey the brand identity of the product.
Ghi chú
Cùng phân biệt primary label secondary label nha!
- Nhãn chính (primary label) là nhãn bao gồm tên sản phẩm, nội dung, tên công ty, khẩu hiệu hoặc khẩu hiệu, biểu trưng và màu sắc thương hiệu.
- Nhãn phụ (secondary label) là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu.