VIETNAMESE
nhạc đồng quê
ENGLISH
country music
NOUN
/ˈkʌntri ˈmjuzɪk/
Nhạc đồng quê là loại nhạc pha trộn truyền thống, giai điệu trầm buồn, nhẹ nhàng, chủ đề thường gặp là triết lý nhỏ về cuộc sống, cuộc đời của những người lao động,...
Ví dụ
1.
Thành phố có các thể loại nhạc như cổ điển, jazz, ban nhạc lớn, và rock and roll, sau đó là âm nhạc của vùng nông thôn, nhạc đồng quê.
The city had music like classical, jazz, big band, and rock and roll, then there was the music of the countryside, country music.
2.
Nhạc đồng quê đang dần trở nên phổ biến hơn.
Country music is growing in popularity.
Ghi chú
Các thể loại nhạc:
- nhạc rock: rock music
- nhạc pop: pop music
- nhạc hip-hop: hip hop music
- nhạc cổ điển: classical music
- nhạc điện tử: electronic music
- nhạc dân gian: folk music
- nhạc hoà tấu: instrumental music