VIETNAMESE
nhà phân phối độc quyền
ENGLISH
exclusive distributor
NOUN
/ɪkˈsklusɪv dɪˈstrɪbjətər/
Nhà phân phối độc quyền là một đơn vị, cơ quan duy nhất trong một khu vực cụ thể được nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp ủy quyền cho.
Ví dụ
1.
Chúng tôi sẽ đóng vai trò là nhà phân phối độc quyền các mặt hàng này của Nga ra thị trường thế giới.
We will act as the exclusive distributor for these Russian goods to the world market.
2.
Công ty chúng tôi đã trở thành nhà phân phối độc quyền của hai thương hiệu giấy dán tường này tại Thượng Hải.
Our company has become the exclusive distributor of these two wallpaper brands in Shanghai.
Ghi chú
Cùng phân biệt distributor producer nha!
- Nhà phân phối (distributor) là đơn vị trung gian giúp kết nối các sản phẩm của công ty đến đại lý và người tiêu dùng.
- Nhà sản xuất (producer) là một đơn vị, cơ quan, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi nguyên liệu thô thành thành phẩm cho mục đích bán hàng.