VIETNAMESE
người sáng lập
ENGLISH
founder
NOUN
/ˈfaʊndər/
Người sáng lập là người thành lập, tạo ra một cơ quan, tổ chức nào đó.
Ví dụ
1.
Cô là người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty.
She is the founder and managing director of the company.
2.
Dao cạo an toàn đầu tiên được phát minh bởi người sáng lập công ty King C. Gillette vào năm 1903.
The first safety razor was invented by company founder King C. Gillette in 1903.
Ghi chú
Phân biệt founderco-founder:
Về cơ bản, founder là người đã tìm thấy và thiết lập một doanh nghiệp, một co-founder là người đồng sáng lập và là người giúp founder thành lập công ty.