VIETNAMESE
người lùn
ENGLISH
dwarf man
NOUN
/dwɔrf mæn/
dwarf
Người lùn là người mắc hội chứng khiến cho cơ thể không phát triển kích thước giống như những người bình thường khác được.
Ví dụ
1.
Người lùn là những người lớn lên với kích thước không bình thường.
Dwarves are people who cannot grow up in normal size.
2.
Bạch Tuyết và bảy chú lùn là một trong những truyện cổ tích nổi tiếng nhất.
Snow White and the seven dwarves is one of the most famous fairy tales.
Ghi chú
Một số từ vựng về các nhân vật hư cấu trong truyện nha!
- angel (thiên thần)
- guardian angel (thiên sứ)
- fairy (tiên)
- devil (ác quỷ)
- ogre (yêu tinh)