VIETNAMESE

người Hoa

ENGLISH

Chinese

  

NOUN

/ʧaɪˈniz/

Hoa

Người Hoa là người có nguồn gốc đến từ Trung Quốc. Các tên gọi khác của họ là Khách nhân, người Hán, người Tàu,...

Ví dụ

1.

Khi anh ta đến vào buổi trưa thì không còn người Trung Quốc nào đóng quân nữa.

When he arrived at noon there were no more Chinese stationed.

2.

2 sinh viên người Trung Quốc trọ ở căn nhà.

The house is tenanted by two Chinese students.

Ghi chú

Một số các cư dân ở khu vực Đông Á nè!
- người Triều Tiên: North Korean
- người Hàn Quốc: South Korean
- người Mông Cổ: Mongolian
- người Nhật: Japanese
- người Trung Quốc: Chinese