VIETNAMESE

người da trắng

ENGLISH

white

  

NOUN

/waɪt/

Caucasian

Người da trắng là thuật ngữ phân loại chủng tộc để nói đến những người có nguồn gốc thuộc Đại chủng Âu với những hàm ý phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Ví dụ

1.

Người da trắng bắt đầu định cư ở Châu Phi cách đây khoảng 500 năm.

The settlement of Africa by white people started 500 years ago.

2.

Ở Jamaica, người da đen và người da trắng đã sống hoà hợp với nhau đã nhiều năm nay.

In Jamaica black and white people have lived together in racial harmony for many years.

Ghi chú

Một số các dân tộc với những màu da khác nè!
- người da đỏ: Red Indian
- người da màu: Colored
- người da trắng: White
- người da đen: Black