VIETNAMESE

người da đỏ

ENGLISH

Red Indian

  

NOUN

/rɛd ˈɪndiən/

North American Indian

Người da đỏ là cộng đồng người dân bản địa sống tại Hoa Kỳ từ hàng nghìn thậm chí hàng triệu năm trước. Họ là những người dân du mục được cho là đến từ châu Á khoảng hơn 12.000 năm trước đây, thông qua “cầu nối” là vùng đất Alaska hiện nay.

Ví dụ

1.

Khi người châu Âu tiếp xúc với người Beothuk, họ đã đặt tên cho họ là 'người da đỏ' vì họ sử dụng đất son đỏ.

When the Europeans came into contact with the Beothuk, they named them ‘Red Indians’ for their use of red ochre.

2.

Phần lớn phim viễn Tây là về cao bồi và những người da đỏ.

Most westerns are about cowboys and Red Indians.

Ghi chú

Một số các dân tộc với những màu da khác nè!
- người da đỏ: Red Indian
- người da màu: Colored
- người da trắng: White
- người da đen: Black