VIETNAMESE

ngày Quốc tế Lao động

ngày 1/5

ENGLISH

International Workers' Day

  

NOUN

/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈwɜrkərz deɪ/

May Day, Workers' Day, Labour Day

Ngày Quốc tế Lao động là ngày lễ kỷ niệm của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động vào ngày 1 tháng 5 hằng năm, tại nhiều nước trên thế giới, thường có các cuộc biểu tình trên đường phố của hàng triệu người lao động và các tổ chức công đoàn của họ.

Ví dụ

1.

Hầu hết các quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động vào ngày 1 tháng 5, ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada, nơi Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức vào tháng Chín.

Most countries celebrate International Workers' Day on May 1st, except in the United States and Canada, where Labor Day is held in September.

2.

Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức vào Chủ nhật 1/5/2022.

International Workers' Day is celebrated on Sunday, May 1, 2022.

Ghi chú

Một số các ngày lễ/lễ hội:
- Ngày Quốc tế Phụ nữ: International Women's Day
- Ngày nhà giáo Việt Nam: Teacher's Day
- Giáng sinh: Christmas
- Tết Nguyên Đán: Lunar New Year
- Quốc tế Thiếu nhi: International Children's Day
- Ngày gia đình Việt Nam: Vietnamese Family Day
- Ngày Quốc tế Lao động: International Workers' Day
- Giỗ tổ Hùng Vương: Hung Kings Commemorations
- Ngày thương binh liệt sĩ: Remembrance Day
- Trung thu: Mid-Aumtumn festival
- Lễ phục sinh: Easter Day
- Lễ tạ ơn: Thanksgiving Day