VIETNAMESE

ngã năm

ENGLISH

five-way crossroad

  

NOUN

/faɪv-weɪ ˈkrɔsˌroʊd/

Ngã năm là phần đường mà ở giữa chia làm 5 hướng đi khác nhau.

Ví dụ

1.

Anh sẽ đợi em ở ngã năm đường.

I will wait for you at the five-way crossroads.

2.

Qụeo trái, đi thẳng khoảng 100 mét cho tới khi bạn gặp 1 cái ngã năm và bạn sẽ thấy quán cà phê ở bên tay phải.

Turn left, go straight for about 100 meters until you reach a five-way crossroads and you'll see the coffee shop on your right.

Ghi chú

Cùng học một số từ vựng chủ đề giao thông nha!
- giao lộ: crossroad
- đường cụt: dead end street
- bùng binh: roundabout
- giao thông: traffic
- tắc nghẽn giao thông: traffic jam
- hệ thống giao thông: transport system
- đường vòng: bypass
- vạch qua đường: pedestrian crossroad