VIETNAMESE
nàng tiên cá
ENGLISH
mermaid
NOUN
/ˈmɜrˌmeɪd/
Nàng tiên cá thường xuất hiện trong thần thoại là một nhân vật có phần đầu là người đàn bà còn nửa người sau thì không có chân nhưng bù lại được đuôi giống như cá.
Ví dụ
1.
Nàng tiên cá có lịch sử lâu đời trong nền văn minh phương tây.
The mermaid has a long history in western civilisation.
2.
Các nhà khoa học đang làm việc để làm sáng tỏ bí ẩn về xác ướp ‘nàng tiên cá’ 300 tuổi có ‘mặt người’ và đuôi.
Scientists working to unravel mystery of 300-year-old mummified ‘mermaid’ with ‘human face’ and tail.
Ghi chú
Dưới đây là một số từ vựng về các nhân vật hư cấu trong truyện nha!
- angel (thiên thần)
- guardian angel (thiên sứ)
- fairy (tiên)
- devil (ác quỷ)
- ogre (yêu tinh)