VIETNAMESE

Nam Phi

ENGLISH

South Africa

  

NOUN

/saʊθ ˈæfrəkə/

Nam Phi là quốc gia có hơn 58 triệu dân (2019) với nhiều nguồn gốc, văn hoá, ngôn ngữ, và tôn giáo khác nhau.

Ví dụ

1.

Nam Phi là quốc gia nằm ở cực Nam của Châu Phi.

South Africa is the southernmost country in Africa.

2.

Anh ấy đã quay về Nam Phi sau chuyến đi nước ngoài dài ngày.

He has returned to South Africa from his long overseas trip.

Ghi chú

Một số các quốc gia ở châu Phi:
- nước Angola: Angola
- nước Botswana: Botswana
- nước Namibia: Namibia
- nước Zimbabwe: Zimbabwe