VIETNAMESE
mũi tên
ENGLISH
arrow
NOUN
/ˈæroʊ/
Mũi tên là một trục được mài nhọn ở phía trước và có lông vũ hoặc cánh ở phía sau, được bắn từ một cây cung như một vũ khí hoặc để chơi thể thao.
Ví dụ
1.
Tôi chưa bao giờ sử dụng cung và mũi tên.
I've never used a bow and arrow.
2.
Cô có một khả năng xuất chúng để phóng một mũi tên chính xác.
She has an outstanding ability to launch an arrow accurately.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan với arrow:
- môn bắn cung: archery
- cây cung: bow
- ống đựng mũi tên: quiver
- bắn tên: fire