VIETNAMESE
môn giải tích
ENGLISH
calculus
NOUN
/ˈkælkjələs/
analysis
Giải tích là ngành toán học nghiên cứu về các khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân... Nó có vai trò chủ đạo trong giáo dục đại học hiện nay.
Ví dụ
1.
Môn giải tích là môn toán học nghiên cứu các giá trị liên tục thay đổi.
Calculus is the mathematical study of continually changing values.
2.
Môn giải tích là môn toán khó nhất phải học ở trường.
Calculus is the hardest math subject offered at school.
Ghi chú
+ Ngoài mang nghĩa là môn giải tích, calculus còn mang nghĩa là phép tính:
- Ngành toán học (the branch of mathematics) được chia thành hai phần (phép tính vi phân (differential calculus) và phép tính tích phân (integral calculus)) liên quan đến các bài toán với hệ số của các biến (coefficients of variables).
+ Một từ khác còn được sử dụng để chỉ giải tích là analysis:
- Giải tích (analysis) là một nhánh của toán học làm nền tảng cho lý thuyết (the theory) đằng sau phép tính (calculus), đặt nó trên một nền tảng logic vững chắc thông qua việc giới thiệu khái niệm giới hạn.