VIETNAMESE

móc treo quần áo

ENGLISH

coat hanger

  

NOUN

/koʊt ˈhæŋər/

clothes hanger

Móc treo quần áo, mắc áo hoặc áo choàng, là một thiết bị treo có hình dạng/đường viền của: Vai người được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc treo áo khoác, áo khoác, áo len, áo sơ mi, áo cánh hoặc váy theo cách không bị nhăn, với thanh bên dưới để treo quần hoặc váy.

Ví dụ

1.

Móc treo quần áo là một cái khung dây kẽm, gỗ, hoặc nhựa được dùng để treo quần áo lên.

Coat hanger is a frame of wire, wood, or plastic on which clothes are hung.

2.

Hãy móc quần áo của bạn lên móc treo quần áo ở đằng kia.

Put your clothes on the coat hanger over there.

Ghi chú

Cùng học một số từ vựng liên quan đến giặt giũ nha!
- thuốc tẩy: disinfectant
- nước tẩy: bleach
- móc treo quần áo: coat hanger
- cây treo quần áo: coat stand
- máy giặt: washing machine
- bột giặt: detergent