VIETNAMESE
móc cẩu
ENGLISH
crane hook
NOUN
/kreɪn hʊk/
Móc cẩu là thiết bị dùng để cẩu và nâng tải bằng cần trục.
Ví dụ
1.
Móc cẩu là một thiết bị dùng để cẩu và nâng tải bằng cần trục.
A crane hook is a device used for grabbing and lifting up the loads by means of a crane.
2.
Móc cẩu là thành phần thường được sử dụng để nâng cao tải nặng trong các ngành công nghiệp và các địa điểm xây dựng.
Crane hooks are the components which are generally used to elevate the heavy load in industries and constructional sites.
Ghi chú
Móc cẩu (crane hook) là thiết bị (device) dùng để cẩu (hoist) và nâng tải (lift loads) bằng cần trục.