VIETNAMESE

máy uốn thép

ENGLISH

steel bending machine

  

NOUN

/stil ˈbɛndɪŋ məˈʃin/

Máy uốn thép là loại máy sử dụng lực để uốn nắn những thanh thép theo nhu cầu.

Ví dụ

1.

Máy uốn thép bao gồm khuôn uốn cho ống, khuôn kẹp.

The steel bending machine comprises a bending die for a pipe, a clamping die.

2.

Cái máy uốn thép này giá bao nhiêu vậy?

How much does this steel bending machine cost?

Ghi chú

Máy uốn thép (Steel bending machine) là loại máy sử dụng lực (force) để uốn nắn những thanh thép (bend steel bars) theo nhu cầu.