VIETNAMESE

máy đầm bàn

ENGLISH

vibratory plate compactor

  

NOUN

/ˈvaɪbrəˌtɔri pleɪt kəmˈpæktər/

Máy đầm bàn là sản phẩm được sử dụng để làm nền trong quá trình thi công đổ bê tông, giúp đầm chắc nền bê tông, bề mặt lớp bê tông mịn và không bị rỗ.

Ví dụ

1.

Máy đầm bàn là một công cụ tuyệt vời cho các cá nhân làm việc trong các dự án cảnh quan.

A vibratory plate compactor is a great tool for individuals working on landscaping projects.

2.

Mô hình toán học của máy đầm bàn và đất lần đầu tiên được thiết lập.

The mathematical model of the vibratory plate compactor and soil is firstly established.

Ghi chú

Máy đầm bàn (Vibratory plate compactor) là sản phẩm được sử dụng để làm nền (foundation) trong quá trình thi công đổ bê tông (concreting construction), giúp đầm chắc nền bê tông, bề mặt lớp bê tông mịn và không bị rỗ (free from pitting).