VIETNAMESE

máy chủ

ENGLISH

server

  

NOUN

/ˈsɜrvər/

host

Máy chủ là một phần cứng hoặc thậm chí là phần mềm có thể cung cấp dịch vụ cho các thiết bị khác. Nó cũng có thể cung cấp dịch vụ cho các chương trình được kết nối với mạng.

Ví dụ

1.

Doanh số bán hệ thống lưu trữ, máy tính xách tay, máy chủ, phần mềm và máy in đã tăng mạnh.

Sales of storage systems, laptops, servers, software and printers has risen sharply.

2.

Vào cuối năm sau, dòng sản phẩm lõi kép sẽ được mở rộng sang máy chủ và máy tính xách tay.

By the end of next year, the dual-core product line will be broadened to servers and laptop computers.

Ghi chú

Cùng là máy chủ nhưng mà server host khác nhau như thế nào nhỉ?
- Máy chủ (host) lưu trữ là một thiết bị kết nối với máy tính, đây có thể là máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
- Máy chủ (server) là một phần cứng hoặc thậm chí là phần mềm có thể cung cấp dịch vụ cho các thiết bị khác. Nó cũng có thể cung cấp dịch vụ cho các chương trình được kết nối với mạng.