VIETNAMESE
máy cán tôn
ENGLISH
corrugated iron roller
NOUN
/ˈkɔrəˌgeɪtəd ˈaɪərn ˈroʊlər/
Máy cán tôn là loại máy có khả năng tạo hình và cán tôn thành nhiều dạng khác nhau phục vụ cho đời sống dân sinh và công trình như tôn lợp mái, vách chắn…
Ví dụ
1.
Máy cán tôn có công dụng cán những vật liệu đầu vào như mạ kẽm, thép đen, thép mạ kẽm…với những độ dày khác nhau.
The corrugated iron roller is used to roll input materials such as galvanized, black steel, galvanized steel ... with different thicknesses.
2.
Máy cán tôn cần có khả năng tự động định hình và cắt ở bất kỳ độ dài nào với số lượng đặt trước.
The corrugated iron roller needs to be able to automatically shape and cut to any length with a preset quantity.
Ghi chú
Máy cán tôn (corrugated iron roller) là loại máy có khả năng tạo hình (forming) và cán (rolling) tôn thành nhiều dạng khác (different forms) nhau phục vụ (serve) cho đời sống dân sinh và công trình (constructions) như tôn lợp mái, vách chắn…