VIETNAMESE

máy bộ đàm

bộ đàm

ENGLISH

walkie-talkie

  

NOUN

/ˈwɔki-ˈtɔki/

Máy bộ đàm là một thiết bị cầm tay, di động, radio hai chiều thu phát và liên lạc với nhau bằng cách thu phát sóng vô tuyến.

Ví dụ

1.

Anh ta sử dụng máy bộ đàm của mình đến trụ sở vô tuyến điện để tiếp viện.

He used his walkie-talkie to radio headquarters for reinforcements.

2.

Chính trị gia này đã bị cảnh sát thẩm vấn khi yêu cầu giấy phép sử dụng máy bộ đàm cầm tay do một trong những vệ sĩ của ông ta sử dụng.

The politician was questioned by police demanding a license for a hand-held walkie-talkie radio used by one of his bodyguards.

Ghi chú

Máy bộ đàm (walkie-talkie) là một thiết bị cầm tay (hand-held), di động (portable), radio hai chiều (two-way radio device) thu phát (transmits) và liên lạc (communicates) với nhau bằng cách thu phát sóng vô tuyến (radio waves).