VIETNAMESE

mặt sau

ENGLISH

back

  

NOUN

/bæk/

Mặt sau là một phần của đối tượng thường không dễ được nhìn thấy hoặc sử dụng trước tiên.

Ví dụ

1.

Khi cảnh sát kiểm tra xe của anh ta, để lại trên đường cao tốc, họ tìm thấy một tờ giấy ghi trên mặt sau của một lịch trình xe buýt.

When police examined his car, left on the motorway, they found a note written on the back of a bus timetable.

2.

Một số thông điệp được viết trên mặt sau của những tấm bưu thiếp hoa tulip thật ngọt ngào và khích lệ.

Some of the messages written on the back of the tulip postcards are so sweet and encouraging.

Ghi chú

Cùng phân biệt front back nha!
- Mặt sau (back) là một phần của đối tượng thường không dễ được nhìn thấy hoặc sử dụng trước tiên.
- Mặt trước (front) là một phần của đối tượng thường được nhìn thấy hoặc sử dụng trước tiên.