VIETNAMESE

mâm cỗ Trung Thu

ENGLISH

Mid-Autumn festival tray

  

NOUN

/mɪd-ˈɔtəm ˈfɛstəvəl treɪ/

Mâm cỗ Trung Thu truyền thống bao gồm mâm ngũ quả, bánh nướng bánh dẻo, đèn ông sao và nhiều vật khác.

Ví dụ

1.

Mâm cỗ Trung Thu đang được dọn ra.

The Mid-Autumn festival tray is being served.

2.

Mẹ tôi đang trang trí mâm cỗ Trung Thu trong bếp.

My mom is decorating the Mid-Autumn festival tray in the kitchen.

Ghi chú

Mâm cỗ Trung Thu (Mid-Autumn festival tray) truyền thống bao gồm mâm ngũ quả (a five-fruit tray), bánh nướng bánh dẻo, đèn lồng (lantern) và nhiều vật khác.