VIETNAMESE

lưới thép hàn

ENGLISH

welded wire mesh

  

NOUN

/ˈwɛldɪd ˈwaɪər mɛʃ/

Lưới thép hàn là một cấu trúc được hàn và làm bằng các sợi kim loại, sợi hoặc vật liệu mềm / dẻo khác được kết nối với nhau, với các lỗ cách đều nhau giữa chúng.

Ví dụ

1.

Sử dụng lưới thép hàn giúp thi công nhanh hơn, giảm bớt nhân công.

Using welded wire mesh helps construction faster, reducing labor.

2.

Lưới thép hàn có khả năng chịu lực cao do liên kết sản phẩm chặt chẽ.

Welded wire mesh has high bearing capacity due to tight product bonding.

Ghi chú

Cùng là lưới nhưng mà net với mesh khác nhau nha!
- Mesh là một cấu trúc được làm bằng các sợi kim loại, sợi hoặc vật liệu mềm / dẻo khác được kết nối với nhau, với các lỗ cách đều nhau giữa chúng.
- Net là lưới bằng dây, dây hoặc dây thừng.