VIETNAMESE
lỗi
sai phạm, lỗi sai
ENGLISH
mistake
NOUN
/mɪsˈteɪk/
error, fault
Lỗi là một hành động, quyết định hoặc phán đoán tạo ra một kết quả không mong muốn hoặc không đúng.
Ví dụ
1.
Tôi không đổ lỗi cho bạn - tất cả chúng ta đều mắc lỗi mà.
I'm not blaming you - we all make mistakes.
2.
Một đứa trẻ sẽ liên tục mắc lỗi nếu như bị bố mẹ chúng gây áp lực.
A child will constantly make mistakes if pressured by their parents.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ trong tiếng Anh có nghĩa là “lỗi” như mistake, error, fault nha!
- mistake (lỗi): I'm not blaming you - we all make mistakes. (Tôi không đổ lỗi cho bạn - tất cả chúng ta đều mắc lỗi mà.)
- error (lỗi sai): I committed an error in this. (Tôi đã phạm một lỗi sai trong việc này)
- fault (cái sai): His greatest fault is that he talks too much. (Cái sai lớn nhất của anh ấy là anh ấy nói quá nhiều.)