VIETNAMESE
lời tâm sự
lời khai
ENGLISH
confession
NOUN
/kənˈfɛʃən/
admission
Lời tâm sự là những lời nói mang tính ấm áp và thấu hiểu, hoặc đơn giản là những lời tự sự của một người về những gì khó nói diễn ra trong cuộc đời người đó.
Ví dụ
1.
Là những người bạn thân nhất, chúng tôi thường dành cả đêm để kể những lời tâm sự ới nhau.
As best friends we often spend the whole night telling confessions to each other.
2.
Bạn không thể xem người đó là ban thân nếu như họ chưa từng tâm sự lời nào với bạn.
You seriously cannot consider one as your best friend if they haven't told you even one confession.
Ghi chú
Chúng ta cùng học về các nghĩa khác nhau của từ confession trong tiếng Anh nha!
- lời tâm sự: As best friends we often spend the whole night telling confessions to each other. (Là những người bạn thân nhất, chúng tôi thường dành cả đêm để kể những lời tâm sự ới nhau.)
- lời thú tội: After hours of questioning by police, she made a full confession. Sau nhiều giờ bị cảnh sát thẩm vấn, cô ta đã đưa ra lời thú tội.)
- lời xưng tội: The priest heard her confession and granted absolution. (Vị linh mục đã nghe lời xưng tội của cô và ban phép xá tội.)