VIETNAMESE

lốc máy lạnh

máy nén điều hoà, lốc điều hoà

ENGLISH

air conditioner block

  

NOUN

/ɛr kənˈdɪʃənər blɑk/

Lốc máy lạnh là một motor (động cơ điện) dạng kín, có nhiệm vụ hút đẩy gas trong dàn ống và tạo ra áp suất chênh lệch lớn.

Ví dụ

1.

Chức năng chính của lốc máy lạnh là luân chuyển môi chất lạnh trong hệ thống ống dẫn từ dàn lạnh sang nóng và ngược lại.

The main function of the air conditioner block is to circulate the refrigerant in the duct system from the indoor unit to the hot and vice versa.

2.

Khi nhiệt độ trong phòng chưa đạt yêu cầu, lốc máy lạnh sẽ hoạt động tạo ra sự luân chuyển của môi chất trong đường ống.

When the room temperature is not satisfactory, the air conditioner block will operate to create the circulation of the refrigerant in the pipeline.

Ghi chú

Lốc máy lạnh (air conditioner block) là một động cơ điện dạng kín (closed electric motor), có nhiệm vụ hút đẩy gas trong dàn ống (pipes) và tạo ra áp suất chênh lệch lớn (large differential pressure).