VIETNAMESE
leo núi
ENGLISH
mountaineering
NOUN
/ˈmaʊntɪˌnɪrɪŋ/
alpinism
Leo núi là hoạt động và là môn thể thao mà người tham gia cố gắng đạt đến điểm cao nhất của một ngọn núi.
Ví dụ
1.
Không giống như hầu hết các môn thể thao, leo núi không có các quy tắc, quy định và quản lý chính thức được áp dụng rộng rãi.
Unlike most sports, mountaineering lacks widely-applied formal rules, regulations, and governance.
2.
Tất cả những ứng cử viên tiềm năng đều phải trải qua một đợt thử việc kéo dài hai năm, trong đó họ được đánh giá về năng lực leo núi và đạt được các kỹ năng cụ thể về cứu hộ vùng núi.
All potential recruits serve a two-year probation during which they are assessed for mountaineering competence and the acquisition of specific mountain rescue skills.
Ghi chú
Cùng phân biệt mountaineering rock climbing nha!
- Leo núi (Rock climbing) là một hoạt động cụ thể tập trung xung quanh những vách đá thẳng đứng (vertical cliffs).
- Leo núi (Mountaineering) là một môn thể thao tổng hợp hơn tập trung vào việc chinh phục những ngọn núi (mountain summits).