VIETNAMESE

lễ khởi công

lễ động thổ

ENGLISH

groundbreaking ceremony

  

NOUN

/ˈgraʊndˌbreɪkɪŋ ˈsɛrəˌmoʊni/

Khởi công là một buổi lễ bắt đầu một công việc xây dựng nào đó.

Ví dụ

1.

Lễ khởi công là sự kiện khởi động đánh dấu sự khởi đầu xây dựng cho một công trình mới.

A groundbreaking ceremony is a kickoff event that marks the beginning of construction for a new building project.

2.

Lễ khởi công của Ocean Beach Freeway diễn ra vào ngày 23 tháng 9 năm 1968, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 15 tháng.

The groundbreaking ceremony for the Ocean Beach Freeway ok place on September 23, 1968, with the estimated completion to take place within 15 months.

Ghi chú

Một số các mốc sự kiện quan trọng khác:
- lễ khánh thành: inauguration ceremony
- lễ khởi công: groundbreaking ceremony
- lễ ký kết: signing ceremony of cooperation agreement