VIETNAMESE

lây bệnh

lây lan

ENGLISH

transmission

  

NOUN

/trænˈsmɪʃən/

transference

Lây bệnh là sự lây lan mầm bệnh gây bệnh truyền nhiễm từ một cá nhân hoặc nhóm vật chủ bị nhiễm sang một cá nhân hoặc một nhóm cụ thể.

Ví dụ

1.

Việc lây bệnh truyền nhiễm qua đường máu và các sản phẩm của máu hiện vẫn đang là một vấn đề nghiêm trọng.

Transmission of infectious disease by blood and blood products has remained a serious issue.

2.

Hãy đảm bảo rằng việc lây bệnh được giảm thiểu tối đa trong các điều kiện vệ sinh này.

Make sure that transmission is prohibited under such sanitary conditions.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt các nghĩa khác nhau của transmission trong tiếng Anh nha!
- lây bệnh: Make sure that transmission is prohibited under such sanitary conditions. (Hãy đảm bảo rằng việc lây bệnh được giảm thiểu tối đa trong các điều kiện vệ sinh này.)
- truyền tải: We are talking about the transmission of computer data along telephone lines. (Chúng ta đang nói về việc truyền tải dữ liệu máy tính theo đường dây điện thoại.)
- truyền động: Here we introduce a car with automatic transmission system. (Ở đây chúng tôi xin giới thiệu một chiếc xe với hệ thống truyền động tự động.)