VIETNAMESE

Lầu năm góc

Ngũ Giác Đài

ENGLISH

The Pentagon

  

NOUN

/ðə ˈpɛntɪˌgɑn/

Lầu Năm Góc hay Ngũ Giác Đài là trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Là biểu tượng của Quân đội Hoa Kỳ, cụm từ Lầu Năm Góc thường hoán dụ cho Bộ Quốc phòng và cũng như sự lãnh đạo của cơ quan này trong quân đội.

Ví dụ

1.

Lầu Năm Góc đang đặt mục tiêu cắt giảm hơn 25% lực lượng của Mỹ trong 5 năm tới.

The Pentagon is aiming to cut US forces by over 25 percent in the next five years.

2.

Người phát ngôn của Lầu năm góc đã bị sa thải.

A spokesman for the Pentagon was dismissed.

Ghi chú

Lầu Năm Góc (The Pentagon) hay Ngũ Giác Đài là trụ sở (headquarters) của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (the United States Department of Defense). Là biểu tượng (symbol) của Quân đội Hoa Kỳ, cụm từ Lầu Năm Góc thường hoán dụ (metonymy) cho Bộ Quốc phòng (the Department of Defense) và cũng như sự lãnh đạo (leadership) của cơ quan này trong quân đội (military).