VIETNAMESE

lão khoa

ENGLISH

gerontology

  

NOUN

/ˌʤɛrənˈtɑləʤi/

Lão khoa là một chuyên khoa tập trung vào chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi.

Ví dụ

1.

Mục đích của lão khoa là tăng cường sức khỏe bằng cách ngăn ngừa và điều trị bệnh và khuyết tật ở người lớn tuổi.

The aim of gerontology is to promote health by preventing and treating disease and disability in older adults.

2.

Ở Việt Nam, khi nước ta nằm trong nhóm có dân số già hóa nhanh thì những thách thức về đối với lão khoa cần được trú trọng và quan tâm nhiều hơn nữa.

In Vietnam, when our country is in the group with a rapidly aging population, the challenges of gerontology need to be focused and paid more attention.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để nói về các khoa trong bệnh viện nha!
functional exploration department: khoa thăm dò chức năng
cardiology department: khoa nội tim mạch
ear nose throat department: khoa tai mũi họng
infection control department: khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
diagnostic imaging department: khoa chẩn đoán hình ảnh
emergency department: khoa cấp cứu