VIETNAMESE
làm hết sức chơi hết mình
ENGLISH
work hard play hard
NOUN
/wɜrk hɑrd pleɪ hɑrd/
Làm hết sức chơi hết mình là việc làm cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Ví dụ
1.
Làm hết sức chơi hết mình có nghĩa là bạn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình trong cả công việc và các hoạt động giải trí.
Work hard play hard means that you put the same effort and commitment in both your work and recreational activities.
2.
Một trong những quy tắc của tôi là làm hết sức, chơi hết mình.
One of my rules is work hard play hard.
Ghi chú
Một số thành ngữ khác về sự chăm chỉ và kiên trì nè!
- Little and often fill the purse. (Kiến tha lâu đầy tổ.)
- Constant dripping water wears away the stone. (Nước chảy đá mòn.)
- No pain, no gain. (Có chí thì nên.)
- Practice makes perfect. (Có công mài sắt, có ngày nên kim.)
- The man moving a mountain begins by carrying away small stones. (Muốn dời một quả núi thì phải bắt đầu từ những viên đá nhỏ.)